Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site kan worden aangevuld en/of aangepast. Aan de informatie aangeboden op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

U bent zelf verantwoordelijk om al dan niet te handelen op basis van de informatie op deze website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar henrgroep.nl naar doorlinkt.

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande toestemming van H&R Groep B.V. niet worden gebruikt. Het merk H&R Groep of henrgroep.nl mag zonder voorafgaande toestemming van H&R Groep B.V. niet worden gebruikt.

Informatie verzonden aan H&R Groep B.V. via de formulieren op deze site is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.

Heeft u vragen of klachten over de site henrgroep.nl dan kunt u contact met ons opnemen via info@henrgroep.nl.